Blog

Artikel en eindconclusie Den Helder corruptie

17-04-2016 13:44

Artikel..  https://robscholtemuseum.nl/kemal-rijken-mystery-burger-emoties-maken-afgewogen-besluit-onmogelijk/

Na het bijgevoegde artikel nog eens goed te hebben gelezen kan men eigenlijk maar tot 1 conclusie komen. De toenmalige fractievoorzitters waren er wellicht met wat hulp van een voorzitter al onderling over uit dat dit college in deze vorm maar eens rap tot de eindstreep moest worden gedwongen. Niet alleen moest er met een vage anonieme brief worden gewapperd, maar werden er ook heel wat achterkamertjes gevuld. 

Nu het nieuwe college al weer wat maandjes in het zadel zit vraag ik mij iedere vergadering weer af hoe deze mensen zich x op x in de spiegel kunnen aankijken. Was de drang om zelf wethouder te worden belangrijker dan de status van de man die nu verschrikkelijk beschadigd is? De man die zijn werk goed uitvoerde en wellicht te goed?! Flirters en erger zitten er in iedere Gemeenteraad e/o college dus vast ook in dit huidige... 

Integriteit mooi woord hé, maar zijn jullie werkelijk in staat om de taak van wethouder op de juiste manier te volbrengen, dus naar eer en geweten? Pak die spiegel en wees eens eerlijk naar jezelf en de inwoners van Den Helder toe. Laat je niet als schild gebruiken voor hem die zijn straf niet zal ontlopen.Hoe heerlijk het pluche ook mag zitten er komt een dag dat die fijne statusstoel de schopstoel word :-)  

Precies zoals verwacht.. I rest my case!

01-07-2015 14:51

Nr. RVI 5.0046 (2015)

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door raadslid Daniëlle Pater betreffende de schijn van belangenverstrengeling.

Aan raadslid Daniëlle Pater

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad

Op 30 juni 2015 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld:

inzake de schijn van belangenverstrengeling

Op 30 Juni 2015 was op social media (DenhelderActueeI) te lezen dat er een verband zou zijn tussen de heer C.J.N Versteden en de heer K.F Schuiling, na het volgen van de bijgevoegde link heb ik de volgende vragen voor u:

Was u als college op de hoogte van de eerdere samenwerking van deze twee heren?

Indien u als college op de hoogte was van de eerdere samenwerking tussen dhr Schuiling en dhr Versteden, kunt u mij dan uitleggen waarom u de schijn van belangenverstrengeling goedkeurde?

As u als college niet op de hoogte was van de eerdere samenwerking, hoe kijkt u dan als college aan tegen deze onafhankelijke onderzoeker?

Bent u als college van mening dat niet alleen deze, maar alle schijn van beiangenstrengeling vermeden behoort te worden?

Daniëlle Pater

Raadslid Den Helder

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

De heren Schuiling en Versteden hebben eind jaren negentig van de vorige eeuw, op verzoek van een uitgever, als redactie opgetreden voor een nieuwe serie boeken onder de titel Bestuursrecht in praktijk'. Beiden hadden en hebben in dit kader en ook anderszins geen gemeenschappelijk of tegengesteld belang, afgezien van het gezamenfijk streven in die tijd om desgevraagd een bijdrage te leveren aan een goede en nuttige serie bestuursrechtelijke literatuur voor de bestuurspraktijk. Deze bijdrage in het verleden staat geheel los van het door uw raad gelaste onderzoek dat door de heer Versteden, conform diens voorstel "in volstrekte onafhankelijkheid" wordt uitgevoerd, en waartoe door uw raad op 29 juni 2015 is besioten.

Wij nemen nadrukkelijk afstand van elke suggestie van welke belangenverstrengeling dan ook en merken bovendien op dat de burgemeester ook in het geheel niet bij de primaire, ambtelijk voorbereide selectie van de onderzoeker betrokken is geweest.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Den Helder, 1 juli 2015

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester Koen Schuiling

secretaris dr. Joost C.M. Cox

 

Precies zoals verwacht zijn de vragen beantwoord, heeft het nut om hier verder op in te gaan .. absoluut niet. Een ander antwoord dan dit word er toch niet gegeven ondanks de artikelen op diverse sociale media. Overigs heb ik niet gesuggereerd dat er belangenverstrengeling is, maar dat iedere zweem van belangenverstrengeling moet worden voorkomen :-) Proost op het zomerreces!

zo op de valreep van het reces 2015

30-06-2015 18:36

Zo op de valreep van het reces heb ik na een persoonlijk zwaar jaar met de nodige lichamelijke ups en downs toch de stoute schoenen aangetrokken en schriftelijke vragen ingediend ... de 1 noemt het vissergate de ander houd oogkleppen op. Ik maak gebruik van mijn recht en stel de vragen die bij diverse mensen op het puntje van de tong liggen, maar veelal houden zij ze binnensmonds want voor je het weet word je weer beschuldigd van tja wat oplettendheid? Ik zie na het uitbrengen van het rapport al de nodige schadeclaims op het matje vallen van de Gemeente, want tja vriendjespolitiek en belangenverstrengeling is snel geroepen! 

Waarom de schriftelijke vragen... Ik ben van mening dat iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen daar onderzoeken duur genoeg zijn en een eventueel bezwaar extra kosten gaat meebrengen. De onderzoeker zal een zeer kundig persoon zijn daar twijfel ik niet over, maar dit moet je gewoon niet willen.

30 Juni 2015 Den Helder
Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders te Den Helder conform artikel RVO 39
-inzake de schijn van belangenverstrengeling
Geacht college
Op 30 Juni 2015 was op social media (DenhelderActueel) te lezen dat er een verband zou zijn tussen de heer C.J.N Versteden en de heer K.F Schuiling, na het volgen van de bijgevoegde link heb ik de volgende vragen voor u:
-Was u als college op de hoogte van de eerdere samenwerking van deze twee heren?
-Indien u als college op de hoogte was van de eerdere samenwerking tussen dhr Schuiling en dhr Versteden, kunt u mij dan uitleggen waarom u de schijn van belangenverstrengeling goedkeurde?
-Als u als college niet op de hoogte was van de eerdere samenwerking, hoe kijkt u dan als college aan tegen deze onafhankelijke onderzoeker?
-Bent u als college van mening dat niet alleen deze, maar alle schijn van belangenstrengeling vermeden behoort te worden?

 

De joker

30-06-2014 08:54

Drie Koningen Eén Koningin en de joker 

Nou daar zit je dan met je verstand en je hart gekoppeld, ga hier maar eens een keuze in maken voor de stad waarin je bent geboren, voor die stad wil je het beste. Hoe komt het toch dat mensen zich in een bepaalde situatie zo overschatten, ik begrijp er werkelijk niets van. De situatie is niet rooskleurig, want je moet als raadslid gaan kiezen tussen het kwade en het kwade... Kan je vier capabele mensen laten boeten voor de idioterie van de enkeling? Ik heb besloten om de Koningin en de drie Koningen niet te laten boeten voor het opgeblazen ego van de joker en zal dan ook alle aangekondigde wethouders steunen, wel kost me dit veel moeite en als er een individuele keuze kon worden gemaakt dan had de joker het zeker niet gehaald, maar helaas vandaag worden alle wethouders tegelijkertijd geinstalleerd ... hadden de kaarten maar anders gelegen..

 

Werkconferentie Texel Juni 2014

29-06-2014 14:36

De werkconferentie op Texel met de nieuwe lichting gemeenteraadsleden....

Het opzetten van de werkconferentie was snel dankzij de brainstormgroep en de vakkundige hulp van de grifier. Het minimum aantal deelnemers werd gehaald en er werd een afspraak gemaakt bij afzeggen of niet op komen dagen een boete in de vorm van de gehele rekening zelf betalen. Lijkt mij zeer logisch. Al bij het verzamelen ging het mis, sommige kwamen na de afgesproken tijd, andere stonden er ineens maar hadden zich niet opgegeven, het begon dus al goed. Op Texel aangekomen ging het grootste deel gezellig op de tandem en de minder valide oa mijn persoon gingen met de open bus mee en paste dus op alle bagage. De dames en heren die op de tandem gingen hadden een mooi tochtje van bijna 18km voor de boeg .... iedereen ahum*** bijna iedereen arriveerde op tijd voor een een koffie / thee bijeenkomst in het hotel er ontbraken er twee, de heren van Delft en Nuninga waren verdwaald op Texel (terrasje) terwijl de hele groep was ingechecked en werd bij gespijkerd in de juridische kennis kwamen deze 2 heren op het allerlaatste nippertje binnen toen de training al bijna voorbij was. Een gemiste kans ...

Na een voortreffelijk diner werd een kennisquiz gehouden over de gemeentewet, ambtenaren en Den Helder en wat algemene vragen. In groepjes van 3 moesten we de vragen beantwoorden, de hilariteit was groot (na de nodige wijntjes en biertjes) Wij Sacha en Petra beantwoorden de vragen waar we geen flauw benul van hadden (schaatsen en wielrennen) dan ook steevast met het antwoord: een man of alweer een man  verbazingwekkend genoeg eindigde wij niet als laatste. De uiteindelijke winnaar van de quiz Edwin Krijns (cda) mag zich Bolleboos van het jaar noemen!

De volgende ochtend volgde nog een bijeenkomst/training door de heren van het World Cafe en nee dit heeft totaal niets met drank te maken, maar met herkenning van patronen. Nog een mooi boekje gescoord van de trainer Paul Smit met als titel verlichting voor luie mensen ... die gaan we van de zomer dan ook heerlijk meenemen naar het strand ...

 

***Het interessante aan deze bijeenkomsten is dat de deelnemers niet weten dat ze worden gewogen/beoordeeld ... sommige zijn dan ook fiks door de mand gezakt, andere voldeden aan het verwachtingspatroon en weer andere deden het beter dan verwacht ***

Ik en social Media

23-05-2014 10:38

Social Media 

Geregeld word ik geconfronteerd met mensen die er niets van begrijpen, want tja je zit in de gemeenteraad en zou eigenlijk moeten luisteren volgens die personen maar ondertussen zien ze op de eoa opmerkelijke wijze alleen dat jij met je telefoon speelt!!! Spelen dan hé wordt er gezegd, het is bizar dat sommige mensen claimen mee te groeien in de wereld van social media en toch er niets van begrijpen. Zo zit ik in de raad inderdaad op social media en zelfs erg actief. Ik twitter vrij veel en zie twitter als mijn notitieblok tijdens de raad, tevens beantwoord ik vragen van onder oa Uwe Smit en vele andere via de whatsapp. Ook doe ik weleens even snel een whatsapp naar de vice fractie voorzitter, wat ons laatst nog behoede voor een verkeerde stemming daar de CU een zeperd maakte met een motie over het dierenasiel, de beslissing om met de motie van CU mee te stemmen was genomen terwijl ik even naar het toilet was, gelukkig wist ik hoe de zaak werkelijk in elkaar stak en konden we dus nog op tijd tegen de motie stemmen met de gehele fractie. Verder is mijn telefoontje net een tablet of laptop en kan ik net als ieder ander er op internetten en dat is namelijk verschrikkelijk handig als je even snel iets wil terug lezen. Dus mensen ik let zeker wel op in de raad, en kan gelukkig meerdere dingen tegelijk doen! Dus dames en heren laat mij gewoon mijn werk doen op mijn manier, dan laat ik u uw werk doen op u manier!

En toen was het voorbij...

15-04-2014 18:05

En toen was het voorbij...

 

De verkiezingen heb ik het dan uiteraard over en man oh man het was een pracht van een nieuw begin voor ons de Stadspartij Den Helder, vele mensen hadden gezegd  ja natuurlijk wij stemmen Stadspartij, maar goed tussen zeggen en doen zit een groot verschil. In onze stoutste dromen gingen we dan ook voor 5 tot 7 zetels in de raad het werden er 11! Nu de grootste schrik er een beetje vanaf is kunnen we gaan bouwen, bouwen aan een stabiele economische toekomst voor Den Helder met gedeeltelijk doorpakken op dossiers uit de afgelopen periode (2010-2014), maar ook gaan wij voor een nieuw en geheel ander beleid.

Voor nu heeft de informateur een rapport geproduceerd waar wij verder mee kunnen. Wij hebben als partij besloten dat we op voorhand niemand uitsluiten voor een coalitievorming en dit zou ook niet netjes zijn. Het mooiste zou zijn dat de partijen die niet in de coalitie belanden, dat we met hen wel een goede verstandhouding behouden die het werken met elkaar een stuk aangenamer zal maken. In het belang van Den Helder zou je dit eigenlijk als gehele raad met elkaar willen voorstaan. 

De onderhandelingen voor de te vormen coalitie gaan woensdag van start, ik wens de onderhandelaars van alle partijen heel veel succes en ben dan ook van mening dat we mijn zijn allen tot een stabiele coalitie en een prettig samenwerkende -co-oppositie.

Tot dan hou ik netjes mijn mond dicht :-)

De laatste loodjes ... stemmen en dan ...

11-03-2014 11:04

We zijn de laatse week ingegaan voor de verkiezingen, een druk schema voor voornamelijk de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen. Ondanks de verkiezingen gaan de gewone vergaderingen en werkzaamheden voor de raad, stad en partij gewoon door. Zo is er vanavond een lijsttrekkersdebat, morgen een gewone vergadering en dan donderdag weer een lijsttrekkersdebat, dan zijn we vanaf vrijdag tot en met dinsdag volop in touw voor de stad als partij en hebben we met zijn allen op maandag de laatste raadsvergadering in huidige samenstelling en staat op dinsdagavond ook nog een rekenkamercommissie op de agenda. Gelukkig op woensdag dan eindelijk de verkiezingen ... ook dat word een lange spannende dag! Ik hoop dat de stem opkomst groot is in niet alleen Den Helder, maar door geheel Nederland. De landelijke partijen beginnen zich zo langerzaamhand toch wel druk te maken dat is te zien aan de campagnes en de acties die er gevoerd worden, de angst voor de lokale partijen overal in het land is groot. De landelijke vvd voert een campanje gericht op de lokale belastingen :-) De pvda kocht anderhalf miljoen rozen om langs de deur te slijten ... De d66 in Den Helder voert actie met als slogan de positieve Stadspartij waar wij uiteraard heel blij mee zijn daar iedereen het met ons associeert en dus Stadspartij blijft hangen!

 

Stemadvies

Stem nooit blanco, want dan gaat jou stem verloren, stem als je er echt niet uitkomt op een lokale partij die het dichtste bij jou wensen komt in jou gemeente!

 

 

Wat ga ik doen na de verkiezingen mocht ik niet weer gekozen worden in de raad: 

Heerlijk even tot rust komen en genieten van mijn gezin.

Verkiezingsinterview via twitter ...

02-03-2014 19:13

Met regelmaat neemt Politiek24x7.nl interviews af met politici die op lokaal, landelijk of Europees niveau actief zijn.

Danielle Pater

Wat is jouw naam, jouw politieke voorkeur of politieke partij?
Mijn naam is Daniëlle Pater, ik ben Raadslid voor de Stadspartij Den Helder en ben qua politiek Recht door zee!

Waar kunnen we jou en jouw partij online vinden?
www.stadspartijdenhelder.nl, Twitter & Linkedin.

Welke rol speel je binnen de partij en wat wil je bereiken?
Bij de Stadspartij Den Helder ben ik de “backbencher/researcher” in de fractie, doordat ik ervan hou om de zaken uit te zoeken.
Wat ik voor Den Helder hoop te bereiken is dat er geen woningen op Willemsoord komen, dit heeft alles te maken met de uitbreiding van de offshore in Den Helder! Mochten er huizen komen op Willemsoord, dan zal daar de hoge milieucategorie (5) die er nu opzit naar beneden moeten worden aangepast, met alle gevolgen van dien. In het belang van je stad moet je dit niet willen. De offshore gaat Den Helder de broodnodige werkgelegenheid geven!

Wat zou je graag veranderen of anders willen zien; wat is jouw belangrijkste doelstelling?
Persoonlijk zou ik graag zien dat de volgende burgemeester echt door de inwoners van Den Helder wordt gekozen.

Mijn belangrijkste doelstelling voor de aankomende 4 jaar is dat er een grotere offshore beweging komt in Den Helder, dit zorgt ervoor in combinatie met de al aanwezige maritieme kennis, haven + luchthaven dat Den Helder economisch weer betere tijden tegemoet gaat kunnen zien.

Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?
Het leuke aan politiek is de uitdaging om samen de zaken voor je stad zo goed mogelijk te beheren / op te lossen, dit lukt gelukkig op de meeste punten. Verder is de politiek een geweldige leerschool, je leert er vele wijze lessen! Je ontmoet heel veel mensen en maakt de leukste dingen mee. Zo heb ik de officiele opening van Europa`s grootste Hindoe Tempel mogen bijwonen, die overigens in Den Helder is gevestigd, dat was een geweldige belevenis!

Ik vraag mij tijdens de vergaderingen weleens af of collega`s een woordenboek hebben opgegeten, waarom maak je het de inwoners die ons volgen zo moeilijk?. Praat in Jip & Janneke taal, op die manier verklein je de afstand tussen de politiek en de inwoners.
Waar ik mij aan erger is de suggestieve manier van vraagstelling aan collega`s of de persoonlijke aanvallen tijdens de vergaderingen, dit heeft niets met politiek te maken in mijn ogen. Houd je gewoon bij het onderwerp en houd je aan het afgesproken raadsprotocol!

Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten en wat doe je naast deze activiteiten?
De tijd die erin gestoken moet worden is naar mijn mening fulltime. Het is niet alleen het bijwonen van de vergaderingen, maar ook al het voorbereidende (veel uitzoeken) werk en de diverse bijeenkomsten. Ook vergt het bijhouden van social media heel wat tijd.
Verder zit ik sinds 2 jaar als Raadslid in de Rekenkamercommissie van Den Helder. Het werken in dat team is een geweldige ervaring, ik heb er heel veel van geleerd en vind het dan ook onzettend jammer dat er word gestuurd naar een regionale Rekenkamercommissie. Naar mijn mening moet je een goed functionerend en belangrijk research instrument van de Gemeenteraad dicht bij je houden als Gemeenteraad, in plaats van op afstand te plaatsen!
Ik ben dol op basketbal en ben dan ook heel blij dat wij voor het tweede seizoen weer kunnen genieten van deze topsport in Den Helder. Je kunt mij dan ook vrij vaak bij de thuiswedstrijden van de Den Helder Kings vinden.

Bij welke partij zie je veel en bij welke partij zie je weinig overeenkomsten?
De Stadspartij Den Helder is een partij die op de hoofdlijnen met redelijk wat partijen in Den Helder raakvlakken heeft. Ik ben van mening dat je dan ook moet kunnen samenwerken in het belang van je stad.

Wanneer zijn de verkiezingen op 19 maart voor jou en jouw partij geslaagd?
Als er na de verkiezingen blijkt dat er een hogere stemopkomst was dan in 2010 en wij als Stadspartij Den Helder zetels erbij krijgen, opdat we Den Helder eens daadwerkelijk positief op de kaart kunnen gaan zetten, want Den Helder heeft alles! Wij hebben de zee, prachtige stranden, een grote haven en een vliegveld, er zijn kansen genoeg, maar je moet het wel kunnen & willen zien, plus je schouders eronder durven zetten.

Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?
Eerlijk gezegd heb ik die niet, al heb ik voor bepaalde Tweede Kamerleden een zwak, ik hou van recht voor zijn raap en er niet omheen draaien! Ik heb niks met zalvende woordjes, en ellelange verhalen.

Wilt u verder nog iets delen met de bezoekers van Politiek24x7.nl?
Nu de Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan hoop ik dat de mensen zich eens gaan verdiepen in de lokale partijen, in plaats van uit gewoonte maar het vakje in te kleuren bij de landelijke partij die ze doorgaans bij de Tweede Kamer verkiezingen invullen. Het verschil zit hem in het hart voor jou stad!

Maak op 19 maart 2014 gebruik van het voorrecht om te mogen stemmen in het belang van jou stad!

 

Rekenkamercommissie graag lokaal!

12-02-2014 09:04

Gisteren een bijzondere Rekenkamercommissie vergadering, alle partijen waren uitgenodigd (afgevaardigde) om onder het genot van een broodmaaltijd van gedachte te komen wisselen over het belang van de Rekenkamercommissie op lokaal niveau. Die broodmaaltijd was er niet voor de fun, maar daar er gisteravond verschillende vergadering waren en de Rekenkamercommissie zelf ook daarna nog de maandelijkse vergadering had was het broodnodig ...

 

De bijeenkomst met de partijen was er om van gedachte te wisselen over het belang van de lokale Rekenkamercommissie en hoe de diverse partijen daar tegen aankeken. Bij sommige zaken ontkom je niet meer aan een regionale opzet, maar weet je zeker dat je het controle instrument van de raad zover van je af wil zetten, dat was dus de vraag..

Tijdens een eerdere presidium bijeenkomst was er door het presidium een opzet gemaakt om de Rekenkamercommissie op afstand te zetten, er werd zelfs een soort van werkgroep voor opgetuigd, dit lijkt mijn inziens niet de juiste gang van zaken daar dit een zaak van de raad is, wat mij betreft had dit eerst in de commissie moeten komen en daarna naar de raad. De Rekenkamercommissie volgt het college van Burgemeester en Wethouders kritisch onderzoeksgewijs, bij alle rapporten opgemaakt door de Rekenkamercommissie zijn tot nu toe alle conclusies en aanbevelingen één op één overgenomen, dat zegt genoeg in mijn ogen.

De Rekenkamercommissie is er niet alleen voor de raadsleden, maar ook voor alle inwoners van de stad. Ieder jaar gaat er een oproep uit en kunnen de inwoners opgeven wat ze onderzocht willen hebben in hun stad en waarom. Zo heeft de Rekenkamercommissie Den Helder al prachtige rapporten opgeleverd oa. Reintegratie en Zeestad 

 

Meer weten over de Rekenkamercommissie of de rapporten eens doorlezen kan via de volgende link:

 

https://www.denhelder.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_279/

 

https://www.denhelder.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties-en-links_3612/

 

 

1 | 2 | 3 | 4 >>

Trefwoorden

 1. Politiek Den Helder Trots Wethouder Raadsleden 2010
 2. raadsconferentie Egmond sessies voorbereidingsgroep training 112 film
 3. lepel theorie reuma chronisch ziek politiek zorg vraagstukken bezuinigingen den helder
 4. tijdverspilling loodsgracht 3 stadspartij vvd trots stadhuis referendum Heel Onbetrouwbaar
 5. stadhuis gemeentehuis soap Den Helder euro verspilling stationslocatie
 6. begroting hondenbelasting algemeen verslag schoolzwemmen stadspartij coalitie oppositie spel
 7. stemadvies loodjes blanco den helder lokale partij voor landelijke ellende
 8. verkiezingsuitslag rapport formateur coalitie 11 onderhandelaars
 9. texel werkconferentie raadsleden quiz training workshop Den Helder
 10. den helder wethouders ego idioot
 11. vriendjespolitiek belangenverstrengeling vissergate reces 2015
 12. zomerreces burgemeester college schriftelijke vragen 2015
 13. Rekenkamercommissie fracties onderzoeken samenwerken
 14. gastcolumn politiek advies bureau 2013
 15. conclusies aanames stadhuis nieuwbouw dikke en dunne 5 zetels willemsoord trots parkeerplaatsen
 16. stadspartij social return wwnv fractie gemeenteraad maatschappelijke ontwikkeling
 17. Den Helder Politieke Arena 2010-2011 Speerpunten Stadhuis Verdwaalpalen
 18. Armoedeval Tweede kamer Stadspartij
 19. Coalitie Hans Teeuwen Liefde Den Helder Stadspartij DBFMO
 20. Veteranendag Sea World USA Den Helder
 21. zomerreces politieke wacht losse eindjes stemmen grappig
 22. nederlands volk medicijnen zorg bezuinigingen
 23. reces proefraad vergadering uitdaging Den helder inwoners
 24. Wet Hof Den Helder Vragen Begroting 2013 Gemeente Tweede kamer Raad van State
 25. steekwoorden RKC uitkomst conferentie
 26. spotlight perfect ontmoeten onthaasten fractie spanning agenda raadslid taalniveau politiek leuk fris
 27. status college schopstoel artikel corruptie karma